Valuta

TELEFONNUMMER FOR TAPT KORT

American Express, Spania 915 72 03 20
American Express, Norge 0047.80 06 83 00
American Express, Norge fax 0047.66 98 43 70
Diners Card, Spania 915 47 40 00
Eurocard, Spania 952 22 52 07
Mastercard, Spania 915 19 60 00
Visa utenlandske kort, Spania 900 97 44 45
Visa, Norge 0047.80 03 02 50
Visa spanske kort, Spania 952 22 52 07

(telefonnummer angitt uten ansvar)

Banker
Normal åpningstidene for bankene er klokken 9.00-14.00, mandag til fredag. Det belastes ofte gebyr for utenlandske overførsler. De fleste banker har en liste med telefonnummer for å melde fra om tapt eller stjålet kredittkort, men det anbefales å ha telefonnummer til meldingsentere eller din lokale bank, klar allerede før en reiser fra Norge. Eller benytt nummerne angitt over.I turistområdene finnes det utallige vekslekontorer, mange gir bedre vekslekurs enn bankene og mange tar heller ikke gebyr. Spør nøyaktig hvor mye du får før du veksler, noen tar gebyr selv om skiltet utenfor sier noe annet. Da hevder de at du må minst veksle NOK xxxx for å slippe gebyr.

Euroen – 1. mars 2002
Fra første mars neste år er pesetas ikke lenger gyldig betaligsmiddel. Etter denne dato må en i banken for å veksle inn pesetas. Myndighetene satser på å få gjennomført overgangen allerede i januar, og har et nært samarbeid med bankene for å gjøre overgangen så rask og smertefri som mulig. Prisen på de fleste varer er allerede oppgitt i både pesetas og euro.

Kredittkort
Vanlig kredittkort blir stort sett akseptert over alt i Spania, men det kan lønne seg å spørre på forhånd på barer og restauranter. Noen steder har man en beløpsgrense og noen krever også gebyr. Minibanker finnes de fleste steder og en kan bruke de fleste internasjonale kredittkort for å heve penger.

Moms – I.V.A.
Momsen i Spania varierer fra 7 % til 33 %. Mat og nødvendige artikler har 7 %, de fleste varer og tjenester har 13 % og luksusartikler har 33 % moms.

Valuta
Pesetas fås som mynter pålydende 5, 10, 25, 50, 100, 200 og 500. Sedler finnes i valørene 1.000, 2.000, 5.000 og 10.000 pesetas. En skal passe på så en ikke forveksler en 10.000 seddel med en på 1.000 da sedlene ligner litt på hverandre.

 


About the Author

My name is Andreas Beining. Beining is an old Norwegian word, meaning "good helper" or "favour". I certainly believe that I am a good helper! :)