Torrox

Torrox er en turistkommune som ligger nordøst for Málaga. Mesteparten av turistene kommer fra Tyskland. Fjellsidene ved Torrox er dekket av vinranker og olivenlunder, i senere år har det dessuten blitt bygget mange drivhus i området.

Det bodde mennesker her allerede i sen stenalder, og byen var en viktig romersk handelsstasjon. Det er gjort omfattende funn av romersk arkitektur og det er foretatt omfattende restaurasjoner. Blandt annet kan en besøke en lukseriøs villa, varme bad og en kirkegård, alt fra romersk tid.

De største delene av byen stammer fra maurisk tid, bymurene og et tårn er minner om epoken.

About the Author

My name is Andreas Beining. Beining is an old Norwegian word, meaning "good helper" or "favour". I certainly believe that I am a good helper! :)