Flypassasjerers rettigheter

p align=leftInnen EU er det vedtatt felles regler for flypassasjerers rettigheter. Heldigvis er byråkratene i Bryssel lei av klager fra forbrukere som blir dårlig behandlet av flyselskapene. På flyplassene finnes såvel plakater som brosjyrer, der det informeres om reglene. Forbrukerkontoret i Torremolinos har laget en liten trykksak som spesifiserer flypassasjerers rettigheter ved forsinkelser og overbooking innenfor EU. I første rekke kommer handikappede og barn som reiser alene. Disse to gruppene har fortrinnsrett på flyet. Dersom flyet er overbooket, skal selskapet først spørre om noen frivillig gir fra seg sin seteplass. Passasjerer som gjør dette, skal få kompensasjon etter en viss tabell fra flyselskapet. Kompensasjonen skal avtales på stedet og kan ikke endres i ettertid. Kompensasjonen kan være en kombinasjon av overnatting, måltider og kontanter for utgifter og bryderi passasjeren har. Videre må det straks avtales hvordan passasjeren som avgir sitt sete, skal bli befordret videre. Dersom ingen frivillige vil avgi plass, vil de sist innsjekkete på turistklasse måtte avgi sete. Men mot samme kompensasjon som de eventuelt frivillige får.br / br / Passasjerer som har gyldig billett og er møtt frem til gyldig tid for innsjekking, har krav på kompensasjon, dersom de ikke kommer med flyet som følge av overbooking. Erstatningen skal alltid regnes i euro, størrelsen avhenger av reiselengde og hvor stor forsinkelsen er. Kompensasjonen er begrenset oppad til billettens pris. Ved alvorlige forsinkelser har passasjerene krav på telefonsamtale, telex eller fax til reisemålet, og mat, forfriskninger og innkvartering. Er du sjekket inn på flyet men det er forsinket, gjelder spesielle systemer for kompensasjon. Komplette regler kan fåes hos turistkontoret i Torremolinos og på Malaga flyplass./pp align=center img src=http://spaniaweb.net/costadelsol/info/images/0716.jpg border=0 alt=bathavn sotogrande hspace=10 vspace=5 //pbr /
!–more–br /

About the Author

My name is Andreas Beining. Beining is an old Norwegian word, meaning "good helper" or "favour". I certainly believe that I am a good helper! :)