Førerkort

I likhet med Norge er minimumsalderen for å ta førerkort for bil og tung motorsykkel 18 år. For lett motorsykkel inntil 125 kubikk, er aldersgrensen 16 år, men en trenger kun være 14 for “moped-lappen”, maks 50 kubikk. En skal ikke være eldre enn 65 år om det er første gangen man skal ta førerkortet.

Nye sjåfører er pliktig å ha et godt synlig L-merke i bakvinduet hele det første året de har lappen. I denne perioden har sjåføren heller ikke lov å overskride 80 km/t.

Dersom man kommer fra et EØS-land trenger man ikke spansk førerkort for å kjøpe eller kjøre spansk registrert kjøretøy. Men man har ikke lov til å kjøre biler registrert utenfor EØS-området. Spanske statsborgere har dessuten ikke lov til å kjøre utenlands registrerte kjøretøy i Spania.

EØS-borger uten fast opphold i Spania har rett til å kjøre i Spania i seks måneder i året med sitt hjemlige førerkort.

Om man har fast opphold, kan man bruke sitt originale førerkort så lenge dette er gyldig. En har dog en frist på seks måneder etter innvilget oppholdstillatelse til å registrere sitt utenlandske førerkort hos spanske trafikkmyndigheter (Trafico) som finnes på følgende adresser:

Almería: C/ Hermanos Machado 4, Telefon: 950 242 222
Granada: Ctra. Alfacar 1, Telefon: 958 156 950
Málaga: Avda. Mauricio Moro, Telefon 952 041 450 / 952 237 400

Om en har oppholdstillatelse i Spania kan man få byttet sitt førerkort til spansk. Men siden norske førerkort har gyldighet 100 år fra fødselsdagen, vil de færreste fra Norge ønske å bytte sitt norske førerkort. Da er det bedre å registre seg. Men skulle du ønske å bytte,
må følgende krav oppfylles:

  • Blankett TASA 2.3 (Solicitud de Carnet del Premiso de Conducir) som hentes hos provinsens trafikkmyndighet.
  • Oppholdstillatelse med kopi
  • Det utenlandske førerkort med kopi
  • Registreringsnummeret til spansk bil
  • Passfoto
  • Kvittering for betalt avgift for søknad om spansk førerkort

Vanlig behandlingstid for en slik søknad er to til tre måneder. Den som søker får en offisiell kvittering og en kopi av det utenlandske førerkortet. Dette gjelder som førerkort frem til søknaden er godkjent. Når søkeren mottar det spanske førerkortet, skal det utenlandske sendes tilbake til hjemlandets myndigheter.

Fornyelse av spansk førerkort avhenger av innehaverens alder. Et vanlig førerkort for lett eller tung motorsykkel, eller bil skal fornyes hvert tiende år om innehaveren er under 45 år. Fra fylte 45 år skal det fornyes hvert femte år frem til en er 70. Da skal det fornyes hvert annet år samt en skal fremlegge godkjent helseattest.

 

About the Author

My name is Andreas Beining. Beining is an old Norwegian word, meaning "good helper" or "favour". I certainly believe that I am a good helper! :)