Coín

Coín ligger fem kilometer nord for Sierra Blanca. Byen ligger i en fruktbar dal ved Rio Grande. Det er liten tvil om at det har bodd folk her før romersk tid. Romerne kalte stedet Lacibis som er det eldste navnet som en fremdeles vet om.

Under romersk tid ble byen en handelsby, en mellomstasjon for mineraler fra bruddene i Sierra Blanca. Marmor fra bruddene ble brukt under byggingen av den romerske byen Italica nær Sevilla. Her ble den kommende keiser Hadrian født i år 76. Stenbruddene ble drevet til et godt stykke inn i det nittende århundre.

Det er sannsynlig at byen lå øde og forlatt i perioden etter romerne, frem til maurerne gjenreiste den rundt år 930. Da forsvant de siste rester av romersk stil under gjenoppbyggelsen.

I 1485 ble araberne drevet ut av området, det blir påstått at selveste Cristoffer Columbus deltok i beleiringen av Coín.

Et av de flotteste stedene i byen er "Nuestra Señora de Fuensanta", det fint bevarte kapellet ligger øverst på en høyde, like ved plassen hvor det årlige marked finner sted.

Coín er først i senere år blitt bevisst sin egen historie. I 1999 satte det lokale kultur-departementet igang et prosjekt med å dekorere noen av veggene med fliser med motiver fra byens historie.

Området er viktig for produksjon av landbruksvarer. Frukt og grønnsaker selges på det lokale marked, eller bringes til grossister i Malaga. Innen bygrensen finnes et av Spanias største og mest moderne garnerier. Anlegget eies av en nordmann som har satt et forbilde for hvordan et moderne gartneri, bygget etter skandinavisk standard, skal se ut. Plantene som er merket "Europlantas", kan kjøpes i omtrent alle blomsterutsalg i Andalucia.

 

About the Author

My name is Andreas Beining. Beining is an old Norwegian word, meaning "good helper" or "favour". I certainly believe that I am a good helper! :)