Åpne bankkonto

strongKrav for å få åpnet bankkonto på Gibraltar:/strong
br /
Kopi av pass Utskrift fra politi i Norge om man ikke er straffet Bekreftelse fra bank i Norge om at man ikke har misligholdt konti Bekreftelse fra advokat i Norge om at man er en ærlig person p En eiendom i Spania kan eies gjennom et selskap som er registrert i et annet land, gjerne et så kalt skatteparadis. Dette kan være en fordel ved slag eller arv, dersom ligningsverdien på eiendommen er svært lav i forhold til salgsverdien. I stedet å overdra eiendommen, blir aksjene til selskapet overdratt. Enkelte ønsker å holde et eierskap hemmelig og oppretter av den grunn et utenlandsk firma. Mange velger å plassere sine verdier i skatteparadiser som for eksempel kanaløyene eller Gibraltar. Her er det liten eller ingen skatt og en er sikret diskresjon – andre land kan ikke hente inn ligningsopplysninger. En kan også velge å plassere alle verdiene i en trust. Da er det trusten som står som den formelle eier, den egentlige eier skriver en kontrakt med trusten om at de skal forvalte verdiene i eiers interesser. Skulle noen forsøke å finne ut hvem som eier din villa på solkysten, for selv om du bor der er den ikke lenger registrert i ditt navn, vil de få problemer. Om de klarer å finne navnet på selskapet som står som eier, og hvor det er registrert, vil ikke myndighetene der gi ut noen opplysninger. Skulle noen allikevel klare å finne selskapets eier er jo dette en trust, og de vil ikke slippe noen opplysninger om sin klient./p
p Så lenge en oppgir inntektene en har fra en slik investering til beskatning, er det hele fullt lovlig. Om man derimot velger å ikke oppgi inntektene er det et klart lovbrudd./pp Dette kan virke som et eldorado for plassering av illegale penger. En skulle tro at en narkohandler eller en bankraner kan plassere sine penger i en trust og at det så er kun en sak mellom ham eller henne og trusten. Både på kanaløyene og Gibraltar finnes lokale regler om at suspekte transaksjoner skal rapporteres, slik at en kan unngå at kriminelle utnytter ordningen./pp Tusenvis av vanlige utlendinger eier sine boliger i Spania gjennom slike utenlandske selskap, ofte registrert på Gibraltar. Hele 70.000 selskap registrert på Gibraltar med som bare har 30.000 innbyggere, illustrerer dette. Ordningen ble spesielt populær under 80-årenes eiendoms-boom. Da ble hele boligområder solgt gjennom skatteparadis. Kjøperen kjøpte ikke huset, han kjøpte et Gibraltar-firma som eide huset./pp Med denne eierstrukturen kan en bo i sitt eget hus i Spania uten at noen kan spore det reelle eierskapet. Ved senere salg av eiendommen er det igjen Gibraltarselskapet som blir solgt. Siden huset fremdeles står med samme eier skal det ikke betales skatt ved transaksjonen./pp Tidligere slapp man også å betale skatt for formue og inntekter man hadde på en slik bolig om man ikke var fastboende i Spania. Fra 1996 endret Spania reglene slik at det skal betales 3 % skatt av ligningsverdien av eiendommen dersom den er eid av et selskap fra et skatteparadis. Dette gir i de fleste tilfeller en noe høyere skatt enn ved spansk eierskap, men en kan fremdeles selge uten skatter og avgifter for eiendomssalg, og man slipper også å følge spansk arverett eller betale skatt ved arv./pp Skal man selge en eiendom som er eid gjennom et selskap registrert utenfor Spania, er det tre måter dette kan gjennomføres./pp Som tidligere nevnt er den beste måten å selge eiendommen på å selge det utenlandske selskapet, men dette krever at kjøper er villig til å benytte denne eierformen./pp Det andre alternativet er å selge eiendommen ut av selskapet. I så fall vil kjøperen betale vanlige skatter og avgifter ved kjøpet, rundt 10 %. Det selskapet som selger blir belastet med rundt 15 % mer skatt av salgsummen enn ved salg av eierseskapet, og 35 % for verdiøkningen av leiligheten. Altså en meget høy skatt./pp En tredje mulighet er å oppløse eierselskapet, og fordele selskapets verdier blant eierne. Verdien er eiendommen, og eierne er deg, og prosessen utløser rundt 3 % skatt og avgifter. Når selskapet er oppløst kan eiendommen selges på vanlig måte./pp /p img src=http://spaniaweb.net/costadelsol/info/images/gibraltar.jpg border=0 /br /
!–more–br /

About the Author

My name is Andreas Beining. Beining is an old Norwegian word, meaning "good helper" or "favour". I certainly believe that I am a good helper! :)