Skade på bilen

Om du blir innblandet i en trafikkulykke skal du sikre deg at du får med alle relevante opplysninger om alle involverte kjøretøy. Pass på å få med registreringsnummer, bilmerke og modell, førerens/eierens navn, adresse og telefonnummer, forsikringsselskap og forsikringsnummer samt kopi av betalt premie. Skriv ned hvor ulykken skjedde, hva som skjedde, hvilke trafikkregler som gjelder på det aktuelle stedet og hvem som var skyld i ulykken. Disse opplysningene skal den enkelte fører sende til sitt forsikringsselskap.
Fyll ut en skademelding som du er helt sikker på å forstår hva som står i den. Blanketten får du hos ditt forsikringsselskap, de har vanligvis også en norsk kopi slik at du kan forstå hva de ulike feltene betyr. Det er felles europeisk standard på blankettene.

Dersom du er uten skyld i ulykken, skal ditt forsikringsselskap kreve at motpartens selskap dekker skadene. I følge vanlige regler kreves det at du leverer en komplett skademelding, kopi av ditt forsikringsbevis, gyldig kvittering for betalt premie og en kopi av vilkårene for forsikringen som viser at skaden dekkes av din forsikring.

Dersom du har en kaskoforsikring kan du først belaste skaden på din egen forsikring, frem til motpartens selskap tar på seg skylden og dekker skaden. En takstmann skal alltid oppsøke verkstedet som du har valgt for å utbedre skaden. Har du en kaskoforsikring, vil en takstmann fra ditt selskap ta på seg dette. Han avklarer med verkstedet hva som inngår i skaden og hva reparasjonen skal koste. Takstmannen lager så et finiquito som er et dokument hvor ditt selskap forplikter seg å betale for reparasjoner inn til et gitt beløp. Regningen sendes altså direkte til ditt forsikringsselskap. Har du kaskoforsikring med egenandel må du selv betale egenandelen når du henter bilen, du får refundert beløpet når motpartens selskap har gjort opp for skaden.

Har du ikke kaskoforsikring, må du selv bestille takstmann fra ditt forsikringsselskap, betale reparasjonen og senere få beløpet refundert fra motpartens selskap, når de har tatt på seg skylden. Eventuelt kan du vente med å utføre reparasjonen til betalingsansvaret er avgjort.
De større spanske forsikringsselskapene har en avtale (convenio) seg i mellom som sikrer dine rettigheter. For eksempel anses det som positivt svar om motparten ikke har svart innen 14 dager.

Skylddeling er langt mindre vanlig i Spania enn hjemme i Norge. En del trafikkregler vektlegges spesielt: høyreregelen og forkjørsrett for biler inne i rundkjøringer er blant disse. Skifter du fil, rygger eller kjører du på noen bakfra, regnes du som ansvarlig for ulykken.
Vitner i egen bil regnes som inhabile og deres utsagn og forklaringer vil ikke vektlegges.
Ved tyveri av bilen eller forsøk på tyveri, skal du anmelde forholdet til politiet, og sende originalen av anmeldelsen til forsikringsselskapet sammen med skademelding. Er bilen kun skadet under forsøk på tyveri eller blir gjenfunnet med skader, skal du også opplyse hvilken dag og til hvilket verksted du vil levere bilen.

Dersom bilen er borte i mer enn 40 dager skal du be om en midlertidig avregistrering av bilen og skrive under på eierskifte av bilen slik at den blir forsikringsselskapets eiendom. Dersom vognkort og beviset for godkjent EU-kontroll lå i bilen under tyveriet skal du også bestille duplikater av disse og levere dem sammen med kvittering for betalt avgift for bilen. Siden vil selskapet gi deg oppgjør for bilen. Hvor mye du får bestemmes av type forsikring og bilens alder. En nyverdiforsikring gjelder vanligvis det første året, senere er det oftes gjenanskaffelsesverdien som gjelder – kontroller dette i forsikringsvedtektene. Dyrere forsikringer kan i noen tilfeller utvide perioden med nyverdiforsikring.

 

About the Author

My name is Andreas Beining. Beining is an old Norwegian word, meaning "good helper" or "favour". I certainly believe that I am a good helper! :)