Bilforsikring

I følge spansk lov skal alle motorkjøretøy og trekkvogner som føres inn i Spania være forsikret. For biler registrert i EØS-land gjelder bilens trafikkforsikring.

Ansvarsforsikring eller trafikkforsikring, kalles i Spania seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria. Denne forsikringen dekker skader som følge av uaktsomhet, personskader på tredjemann og skader på annen manns eiendom. Personskadeforsikringen gjelder dog ikke kjøretøyets fører. Vanligvis inkluderer denne forsikringen berging – asistencia en viajes, knust vindusrute – rotura de lunas og rettsvern – defensa penal.

Delkasko som innkluderer tyveri- og brannforsikring i tillegg til ansvar, kalles på spansk seguro de responsabilidad civil complementario. En er forsikret mot naturskader og i noen tilfeller mot tyveri fra bilens kupe.

Fullforsikring kalles seguro de todo riesgo og dekker også skader på eget kjøretøy. Denne forsikringen kan vanligvis tegnes dersom bilen er nyere enn 10 år, men noen selskap har en lavere aldersgrense.

I følge spansk lov skal ansvarsforsikringen dekke personskader inntil 56 millioner pesetas, og inntil 16 millioner i skader på annen manns eiendom. For rundt 5.000 pesetas ekstra i året er forsikringen ikke begrenset oppad, noe som anbefales.

Da kjøretøyets fører og vedkommendes familie ikke regnes som tredjemann, bør det tegnes en fører- og passasjerforsikring, seguro de ocupantes. Denne forsikringen er valgfri og dekker skader, invaliditet og død.

About the Author

My name is Andreas Beining. Beining is an old Norwegian word, meaning "good helper" or "favour". I certainly believe that I am a good helper! :)